ทำประกันมะเร็ง

ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ โรคมะเร็ง เป็นหนึ่งในอาการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนจำนวนมากในแต่ละปี เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ครองอันดัมาเป็นเวลาหลายปีมาก ๆ จากการรายงานข่าวก็จะพบว่ามีการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี เพราะมะเร็งเกิดขึ้นได้กับหลาย ๆ ส่วนบนร่างกาย จึงมีโอกาสพบผู้ป่วยได้หลายคน และยังเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงเพราะในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการเลย ผู้ป่วยจึงไม่ทราบว่าตนเองป่วย กว่าจะรู้ตัวก็อาจอยู่ในระยะที่รุนแรงและรักษายากแล้ว จึงเป็นโรคที่หลาย ๆ คน พยายามหลีกเลี่ยง ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงเริ่มหันมาสนใจความคุ้มครองจากประกันมะเร็ง เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตแต่ละวัน อย่างน้อยหากต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้จริง ๆ ก็ยังมีวงเงินคุ้มครองจากประกันฯ ช่วยดูแล

แต่การทำประกันมะเร็งนั้นก็มีเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันควรทราบอยู่เช่นกัน เพราะมีอาการบางรูปแบบที่ประกันจะไม่ครอบคลุม ก็คือหากตรวจพบโรคนั้น ๆ แม้ว่าจะทำประกันมะเร็งไว้ บริษัทฯ ก็จะไม่จ่ายเงินตามวงเงินคุ้มครองให้ จะมีโรคอะไรบ้างลองมาดูกัน

โรคที่ไม่ครอบคลุม เมื่อทำประกันมะเร็ง

  • มะเร็งที่พบในผู้ป่วย HIV

เพราะผู้ป่วย HIV เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอกว่าคนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายปกติ ร่างกายของคนที่มีเชื้อ HIV จึงติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือเชื้ออื่น ๆ ที่สามารถก่อตัวเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จึงไม่สามารถทำประกันมะเร็งได้ หรือถ้าทำแล้วมาพบในภายหลังว่าเป็นผู้มีเชื่อ HIV มาก่อนการเอาประกัน ก็จะถูกยกเว้นการรับความคุ้มครองตามวงเงิน

  • มะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา)

โรคมะเร็งผิวหนัง เป็นอาการของมะเร็งที่เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ และยังมีความเสี่ยงมาจากการกระทำของตัวผู้ป่วยเองได้อีกด้วย เช่น การตากแดดเป็นเวลานาน ๆ การฉีดสารเคมีต่าง ๆ เข้าไปในผิว หรือการดูแลผิวผิดวิธี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ กล่าวคือ โรคนี้มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายและเกิดได้จากหลายสาเหตุ จึงถูกงดเว้นการคุ้มครองนั่นเอง

  • การตรวจพบโรคมะเร็งในระยะเวลารอคอย

ระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาหลังจากเริ่มต้นรับความคุ้มครองจากประกันฯ บางแห่งกำหนดไว้เป็น 60 วัน บางแห่งก็เป็น 90 วัน โดยที่หากผู้เอาประกันมีอาการหรือได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งภายในช่วงระยะเวลารอคอยนั้น บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินคุ้มครองตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้กับผู้เอาประกัน เพราะถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การทำประกันภัยไม่ว่าจะรูปแบบไหน ๆ ก็มีเงื่อนไขและข้อยกเว้นอยู่เสมอ การทำประกันมะเร็งเองก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกความคุ้มครองใด ๆ ก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง